Szűz Mária személye a lutheránus teológiában

Lőrincz Imola: Szűz Mária személye a lutheránus teológiában. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2011. 56 pp. Szaktanár: Kovács László Attila.

Amikor Szűz Mária nevéről hallunk elsőként a római egyház Mária iránt kifejezett tisztelete, a Mária dogmák jutnak eszünkbe. Jelen dolgozatomnak fő céljaként azt tűztem ki, hogy arra a kérdésre keresek választ, hogy a protestánsok, jelen esetben a lutheránusok, miként vélekednek Máriáról, valamint megvizsgálom azt, hogy milyen Máriával kapcsolatos ünnepek élnek még ma is a lutheránus egyházban.