Elmélkedés a keresztyéni élet fő kérdéseiről

Contributor

Tartalomjegyzék:

1. Megnyitó beszéd
2. A hit
3. Az üdvélet
4. A megtérés
5. Az újjászületés
6. A megdicsőülés
7. A feltámadás
8. A praedestinatió
9. A keresztyén programm

Bibliographic reference

Kecskeméthy István: Elmélkedés a keresztyéni élet fő kérdéseiről.