A Protestáns Szemle Repertóriuma

Contributor

A 'Protestáns Szemle' [...] az egyházi életműködés minden ágát felölelő vagy azzal érintkező tudományok mezején búvárkodik, fejteget vagy vitáz: ezt az alapelvet igyekszik szem előtt tartani és attól – legalább szándékosan s öntudatosan – nem akar eltérni. Azért, egyfelől a maga körében, t. i. a magyar protestáns felekezet körében, az egy alapon álló árnyalatok közt az eszmecserék s tárgyilagos vitatkozásnak szabad tért nyit s az ellennézeteket, csak tudományos érvekkel jőjjenek, meghallgatja, elfogadja, értékük szerint méltányolja. De nem szorítkozva csak a magunk szűk körére, tért nyit a külföldi protestáns egyházi élet s tudományos mozgalmak minden általános érdekű jelenségeinek s azokat részint ismertetőleg, részint vitatólag fogja olvasói elé hozni.... Majd áttekintő szemlékben az egyházi élet és irodalom jelenségei fölött, majd ismertetésekben és bírálatokban egyes nagyobb jelentőségű tudományos munkákról igyekszik tájékozni közönségét s összekötni magát és a magyar protestáns egyházat a külföldi – az egyetemes protestántizmussal.

Bibliographic reference

Daragus Izabella: A Protestáns Szemle Repertóriuma.

Content category