A Váradi Biblia története

Bibliographic reference

Kurta József Tibor: A Váradi Biblia története. Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2002