Vitus-Bulbuk István: Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján. Pasztorálpszichológiai reflexiók című doktori tézisének értékelése

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Hézser Gábor: Vitus-Bulbuk István: Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján. Pasztorálpszichológiai reflexiók című doktori tézisének értékelése. In: Református Szemle 111.1 (2018), 121--125