Református Szemle 102.6

Grid view | Table view | Articles preview
Adorjáni Zoltán (649--658) A gazdag főember (Lk 18,18–27) és…
Papp György (659--669) Kálvin tanítása az ellenség iránti…
Jakab Sándor (670--677) Az ige megértésének és befogadásának…
Szűcs Ferenc (678--684) Kálvin teológiájának mai olvasata. A…
Ferencz Árpád (685--703) Adalékok Karl Barth Kálvin-…
Buzogány Dezső (704--722) Kálvin állam- és társadalomszemlélete
Bernhard, Jan Andrea (723--746) Kálvin hatása Magyarországon és…
Ősz Sándor Előd (747--756) Szenci Molnár Albert és Szenci Molnár…
Bányai László (757--761) Blaise Pascal: Gondolatok
Balogh Béla (762--765) Ökumenische Rundschau, 57. évf. 2008/4