A nagybányai reformált egyházmegye története

Contributor

Egyházmegyénk 1896. ápril hó 17-én tartott közgyűlésén 60. sz. a. az az indítvány tétetett, hogy hazánk ezeréves fennállásának határán egyházmegyénk történetét a késő kornak tanulságul meg kellene írni; nem részletekbe menő nagy terjedelemben.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Soltész János: A nagybányai reformált egyházmegye története. Molnár Mihály könyvnyomtató műintézete 1902