A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya

Subtitle
Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa
Contributor

Ez a kötet a Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában fellelhető 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa. A Könyvtár 141 tételt kitevő antikva-gyűjteményét leíró katalógus a bibliográfiai adatokon túl minden nyomtatvány egyedi sajátosságát, állapotát, tulajdonosi bejegyzéseit, kötését is feldolgozza, utalva egyes kötetek bibliográfiájára is. A kötet használatát segíti a nyomdahelyek, nyomdászok és kiadók, a possessorok, kódextöredékek és könyvkötők mutatója, az előtanulmány pedig a sorozat hagyományát követően német és román nyelven is olvasható.

A leírások szerző szerinti betűrendben készültek. A több példányban meglévő művek külön tételszámmal szerepelnek, de a címleírásuk nem ismétlődik, a leírás csak a példányadatokra tér ki. A tételek két részből állnak: 1. a bibliográfiai leírásból, amely lehetőség szerint a teljes példány adatait közli, 2. a példányleírásból, amely az adott kötet egyedi jellemzőit sorolja fel.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Kurta József Tibor: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 9. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2015