Kalotaszegi Református Egyházmegye

Egy „szigorúan bizalmas” miniszteri rendelet végrehajtása a kalotaszegi egyházmegyében 1943-ból

A Református Szemle 1943-ban, a 365. oldalon közli az Igazgatótanács 6750/1943. Körlevelét, amelyet a II. ügyosztály bocsátott ki, aláírója Vásárhelyi János püspök és Almási Samu előadótanácsos volt. A körlevelet, mivelhogy rendkívül fontos a továbbiakra nézve, a maga teljességében közöljük.