Browse by content type

Repository of the Protestant Theological Institute

Recently added to the repository

PublicationNév Nélkül2023

Publication type: MutatóSubject area: Egyéb, Teológia (általános)Keywords: Református Szemle
PublicationNév Nélkül2023

Publication type: KözleménySubject area: Rendszeres teológia, EgyháztörténetKeywords: Leuenbergi Konkordia
PublicationKató Szabolcs Ferencz2023

Publication type: BeszámolóSubject area: Rendszeres teológia, EgyháztörténetKeywords: Leuenbergi Konkordia
PublicationKovács Sándor2023

Publication type: BeszámolóSubject area: Egyéb, EgyébKeywords: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
PublicationBalogh Csaba2023

Publication type: BeszámolóSubject area: Egyéb, EgyébKeywords: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, akadémiai évnyitó
PublicationNagy Norbert2023

Publication type: Recenzió, kritikaSubject area: Ószövetség, Újszövetség, Rendszeres teológiaKeywords: hermeneutika, inspiráció
PublicationNagy Norbert2023

Publication type: Recenzió, kritikaSubject area: Ószövetség, Újszövetség, Rendszeres teológiaKeywords: hermeneutika, bibliai hermeneutika
PublicationSógor Árpád2023

A Spiritualitás és misszió az egyházban nevet viselő lelkészi továbbképzés és szakmai műhely 2023. március 2-án tartotta meg A lelki éhség 7.0 című konferenciáját a budapesti Ráday Házban. Ennek témája a lelkészek hivatásgondozásának problémája volt. A magyarországi evangélikus lelkészek körében végzett felmérés eredményeiről Járay Márton számolt be Az elveszett pásztor – egy lelkészkutatás tanulságai című előadásában.

Publication type: InterjúSubject area: Egyéb, SpiritualitásKeywords: spiritualitás, misszió, hivatásgondozás, lelkészi életpálya, evangélikus egyház
PublicationKolumbán Vilmos József2023

Az itt közölt szöveg a kolozsvári kollégium tanácsa által 1786-ban kidolgozott etikai kódex. Az 1780-as évek az iskolai kódexek kora voltak. Ebben az időszakban a Habsburg Birodalom uralkodója elrendelte az oktatás központosítását. Ezért az Erdélyi Református Egyházkerület a kollégium és a népoktatás átfogó átszervezésére készült. Ez a szabályzat egyedülálló, és a nemesek és uralkodók szellemi hagyatékához hasonlítható. Fontos jellemzője, hogy csak nemesi származású fiataloknak szánták, és valószínűleg emiatt nem is alkalmazták. 

Publication type: SzaktanulmánySubject area: EgyháztörténetKeywords: iskolatörténet, Kolozsvári Református Kollégium, felvilágosodás, etikai kódex
PublicationLőrinczy Petra2023

A dolgozat főként a bővölködés teológiájának kérdését tárgyalja, ugyanis a vallási dimenzió kérdésében talán ez tekinthető a legjelentősebb kérdéskörnek a Yoidói Teljes Evangéliumi Egyház (Yoido Full Gospel Church – YFGC) történetét és szerepét illetően a dél-koreai vallási színtéren.

Publication type: SzaktanulmánySubject area: Rendszeres teológia, EgyháztörténetKeywords: koreai keresztyénség, modern keresztyén mozgalmak, karizmatikus mozgalom, jóléti evangéliumPeople: David Yonggi Cho