Jakab Emese

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 2 Összesen: 2

2022

Egyházi szertartásaink közül az egyik legszebb alkalom a házasság megáldása, amikor az ifjú pár örömében osztozhatunk lelkészként a gyülekezettel együtt. Ám szerepünk ma már nem a „nagy napra” korlátozódik. A házasságra való felkészítésre lehetőségként kell tekintenünk, amikor jobban megismerhetjük a házasságra készülő párt, amikor útravalóval láthatjuk el őket a házasság nem éppen „mézes” heteire, mert igenis a házasságra készülni kell, és ebben segítségére kell lennünk a pároknak. 

Az 1965-ös évektől kezdődően került a központi témák közé a házasság témaköre a különböző kutatások terén, és egyházi vonatkozásokban is ez az év volt a vízválasztó, amikor a házasságra való nevelésre, felkészítésre hangsúly került. Mi is az a jegyesoktatás? Milyen a jó házasságra felkészítő beszélgetés? Milyen lehetőségek rejlenek ezekben az alkalmakban? Jegyesoktatás, jegyesbeszélgetés vagy házasságra felkészítő beszélgetések? Melyik kifejezés áll hozzánk, unitáriusokhoz közelebb? Kutatásom célja volt e kérdések megválaszolása, hogy mélyebb ismeretre juthassak e témában. 

SzakdolgozatMA Szakdolgozat2022Supervisor: Koppándi Botond Péter

2020

A klímaválság már valóság. Isten teremtett világa veszélyben van. Mit tehetünk mi? Mi az oka ennek a helyzetnek? Milyen veszélyek fenyegetnek? Milyen következményekkel kell szembe néznünk? A 21. század embere olyan feladatot kapott, amelyet nem hanyagolhat el. Ez nem más, mint a teremtett világ felé fordulás felelősséggel, összefogással. Az ipari forradalom a civilizáció fejlődését hozta az emberiség számára, ugyanakkor a szennyezés forrásának tekinthetjük. Az elmúlt évszázadban megnőtt az emberiség igénye a kényelemre, a fejlődésre, amely a természeti kincsek kizsákmányolását eredményezte. Dolgozatomban bemutatom a teremtett világ védelmének bibliai parancsait, megkeresem a problémák gyökerét, gondolkodom a megoldások lehetőségén, végül tolmácsolom a keresztény egyházak, valamint az unitárius etika és teológia üzenetét.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2020Supervisor: Rezi Elek