Publikációk

Displaying 1 - 20 of 3391 results.
Református Szemle 117.1 (2024)
Kovács Sándor2024Oldal: 108--118

Alkalmi megemlékezésEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Református Szemle 117.1 (2024)
Adorjáni Dezső Zoltán2024Oldal: 102--107

Alkalmi megemlékezésEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Református Szemle 117.1 (2024)
Bogdán Szabolcs János2024Oldal: 99--100

Alkalmi megemlékezésEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Református Szemle 117.1 (2024)
Kató Béla2024Oldal: 97--98

Alkalmi megemlékezésEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Református Szemle 117.1 (2024)
Balogh Csaba2024Oldal: 95--97

Alkalmi megemlékezésEgyéb, EgyébKolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Református Szemle 117.1 (2024)
Debreczeni Ákos József2024Oldal: 91--94

Recenzió, kritikaÚjszövetséggörög nyelv, görög-római kultúra, halál utáni élet, sírfelirat, eszkatológia

Református Szemle 117.1 (2024)
Sipos Gábor2024Oldal: 88--90

Recenzió, kritikaEgyháztörténet, Egyébpuritanizmus, puritán irodalom, peregrináció

Református Szemle 117.1 (2024)
Bálint Péter2024Oldal: 61--87

A mesenarratívákban a női szépség és rútság megjelenítése, illetve megítélése szituációtól függően változó. Mindkét fenoménhez etikai és egzisztenciális predikátumok társulnak.  Az egyházi tanítások évszázadok óta meghatározzák a paraszti felfogást a szépségről és a szépséggel való csábításról. A prédikátorok intelmei és példázatai gyakorta megjelennek a példázatos mesékben, melyek illeszkednek a lokális közösség erkölcsi rendjéhez. 

SzaktanulmányEgyéb, Egyébnéprajz, mese, népmese, szépség

Református Szemle 117.1 (2024)
Bacsó István2024Oldal: 38--60

A teózis vagy theószisz fogalma talán kevésbé ismerős a nyugati protestáns tanokon képződött teológus számára. A keleti ortodox egyház e jellegzetes tanítását mégsem hiábavaló a Kelet-Nyugat találkozási pontján élő erdélyi református teológusnak, lelkipásztornak megismernie. Tanulmányunkban a megistenülés tanának kialakulását, dogmatörténeti hátterét és fejlődését, tartalmának egyes elemeit ismertetjük, és eközben arra a kérdésre keressünk választ, hogy lehet-e valamilyen kapcsolópontja református hitelveinkkel.

SzaktanulmányRendszeres teológiateózis, megistenülés, megszentelődés, kegyelem, racionalizmus, egzisztencializmus, szkepticizmus

Református Szemle 117.1 (2024)
Ledán M. István2024Oldal: 5--37

Tanulmányunkban az antik görög-római adakozás-ethoszt vizsgáltuk meg a hellenizmus korától a korai császárság koráig. Megvizsgálva az adakozással, jótékonysággal kapcsolatos antik, illetve újszövetségi terminológiát, több analógiát is felfedezhetünk az adakozással kapcsolatos filozófiai ideálok, illetve az újszövetségi adakozással kapcsolatos teológiai alapvetés között. Ám annak ellenére, hogy az elveket illetően számos analóg gondolatot találunk a görög-római liberalitas-, illetve εὐεργεσία-felfogás és az újszövetségi adakozás teológiai megalapozása között – számszerűleg többet is, mint…

SzaktanulmányÚjszövetségadakozás, görög-római kultúra, jócselekedet

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
2024Oldal: 439--440

MutatóEgyéb

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
Éles Éva2024Oldal: 421--437

InterjúEgyébéletmű, életmű, lelkészi életpálya

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
Kovács Sándor2024Oldal: 397--419

Through an exploration of the editions of the hymnal published in 1924 by Márton Pálffi, this study provides insight into the reverence for tradition surrounding the hymnal, as well as the arduous but unsuccessful efforts made by those aiming to rejuvenate it. Politics often encroached upon the life of the Church, evident in the evolution of the hymnal. The changes of political power and country borders, as well as the imposition of communist censorship, have also significantly influenced the Unitarian hymnal. Despite all efforts, errors persisted in editions published post-1989. This…

SzaktanulmányEgyháztörténeterdélyi unitárius egyház, énekeskönyv, unitárius énekeskönyvek

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
Kolumbán Vilmos József2024Oldal: 381--395

The text above is the Regulations of the Reformed College Teachers drawn up in 1786 by the board of the College of Kolozsvár (Cluj). The 1780s heralded the era of educational reform, marked by the Habsburg Empire’s ruler mandating a centralisation of the educational system. In response, the Reformed Church of Transylvania embarked on an extensive overhaul of its collegiate structure and public education. These regulations were distinctive, echoing the spiritual heritage bequeathed by nobility and monarchs. Notably, they were exclusively designed for the youth of noble lineage, which likely…

SzaktanulmányEgyháztörténet erdélyi református egyház, Kolozsvári Református Kollégium, egyház és iskola, felvilágosodás, oktatástörténet, Habsburg Birodalom

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
Ősz Sándor Előd2024Oldal: 367--380

Works of Protestant reformers in the collections of the Lutheran High School in Mediaș. Since 2018, our research has been conducted in the historical libraries of Transylvania, focusing on the works of fifteen Western European Protestant theologians, known as reformers, who were active in the 16th century. At the Lutheran Gymnasium library in Mediaș, we discovered 58 theological texts by these authors. This number is representative of the average size of the collections we have examined. Notably, three-quarters of the works we reviewed are attributed to just three of these authors: 19…

SzaktanulmányEgyháztörténetkönyvtörténet, olvasmánytörténet, erdélyi református egyház, erdélyi evangélikus-lutheránus egyház, Medgyesi Evangélikus Gimnázium

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
Rezi Elek2024Oldal: 351--363

Moral evaluation of the goals and action of today’s climate protection groups. This study traces the evolution of contemporary climate protection movements, delineating their objectives and methodologies. Through a moral lens, I scrutinise the alignment between their ends and the means employed. The concluding remarks acknowledge the commendable aspirations of these collectives towards global climate preservation. However, it is highlighted that the tactics they resort to often veer towards counterproductive outcomes.

SzaktanulmányRendszeres teológiaökológia, környezetvédelem, erőszak, társadalmi mozgalmak

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
Tallon Jonathan2024Oldal: 321--349

John Chrysostom uses military metaphors from Romans to help believers understand their relationship with God and engage in spiritual warfare. He compares circumcision and baptism to expand their meaning. By likening body parts to weapons, he teaches that individuals choose whether to serve truth or sin. In this analogy, God is the commander, and believers are soldiers fighting sin, stressing obedience and trust. Chrysostom urges obedience to God akin to soldiers obeying their leader, connecting it with faith-based trust. Military imagery encourages active participation in battling sin,…

SzaktanulmányRendszeres teológiabaptizmus, engedelmesség, militáns keresztyénség

Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2024
Juhász Tamás2024Oldal: 307--320

Do Christians need to be socialists? Karl Barth and socialism. In this article, the author deals with a “shadow side” of the life and work of Karl Barth. From the perspective of many Eastern and Central European people who have experienced “real” socialism, the right to ask the question posed in the title is evident. It examines under what influences Karl Barth’s inclination towards social democracy and socialism arose. Three circumstances are mentioned: 1. The traditional Swiss solidarity and social sensitivity for the cause of the weak and oppressed. Karl Barth received this sensitivity…

SzaktanulmányRendszeres teológiaszocializmus, kommunizmus, egyház és kommunizmus