Publikációk

Református Szemle 107.3
Hermán János2014Oldal: 303--333

A most előkerült nagyváradi Barth-interjú azért is fontos, mert eddig úgy tudták egy 1939-es levele alapján, hogy Barth feltételezhetően ettől a dátumtól kezdve tett egyenlőségjelet a bolsevizmus és a fasizmus közé, és hogy akkor állapította meg: a nemzeti szocializmus és a bolsevizmus egymásnak rokonai. Barth tehát ettől kezdve hitt a „Hitlerei” bukásában. Az interjúból azonban az derül ki, hogy mindezekről már 1936-ban is beszélt nyilvánosan, Nagyváradon.

SzaktanulmányEgyháztörténetbolsevizmus, fasizmus, kommunizmus, Barth Erdélyben

Református Szemle 116.1 (2023)
2023

Sorozat, folyóiratEgyéb

Studia 2021
Tódor Csaba2021Oldal: 105--120

Examining Some Ethical Issues in the Context of War -- One of the main questions of this paper is whether the arguments in defence of war can be coupled with equal concern for the laws of war. While a permissive reading of the classical, theological just war tradition draws a number of conclu-sions that can be debated, this essay has attempted to draw attention to the fact that Augustine's questions of disordered political commitments (loves) are insep-arable from the more familiar questions of “right reason”, “right power” and “right intention”. Augustine’s reading reminds us that…

SzaktanulmányRendszeres teológiaháború, szociáletika, nemzetközi jog

Studia 2021
Szűcs Bernadett, Papp György2021Oldal: 77--104

Valentinus and His Teaching in the Light of Modern Research and Ancient Christian Heresiology -- The first part of this paper contains a summary of the life and teachings of Valentinus written by Bernadett Szűcs, in which the author sketches the most important aspects of this complex topic based on the early Christian primary sources harmonized with the state of the modern research. As an appendix to this introduction, the second part of this paper, written by György Papp contains the first Hungarian translation (accompanied by the original Greek text from the recently published critical…

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyháztörténettévtanítás, valentiniánusok, gnoszticizmus

Studia 2021
Éles Éva2021Oldal: 58--74

Anthropological additions to the parable of the ten virgins Matthew 25:1–13 -- The parable of the ten virgins is generally considered to be as the most ambi-guous parable of Jesus in terms of its origin and meaning. Researchers wonder: can be viewed its context in Matthew’s little apocalypse as the very first interpretation of the early church? Is it a genuine, composite text or more a compilation of traditions at all? While these are relevant questions, this paper pays more attention to its final form. The research attempts to reasess its significance through anthro-pological…

SzaktanulmányÚjszövetségpéldázat, antropológia, eszkatológiaMáté 25.1 - 13

Studia 2021
Vass Lehel2021Oldal: 7--57

The Textual and Redactional History of Genesis 46:8–27 -- Genesis 46:8–27 lists the names of those who went down along with Jacob to Egypt during the famine in Canaan. However, this passage has some features that inspire to further study. These include seemingly pointless repetitions, tensions within the text and contradictions with other verses in the book of Genesis, which lead us to conclude that the text of the pericope in question has undergone significant changes over time. In this study, we will attempt to deduce possible textual layers and reconstruct the sources used, starting…

SzaktanulmányÓszövetségszerkesztéstörténet (redakciótörténet), Tóra, Papi forrás, Jákób fiai, nemzetségtáblázat1 Mózes 46.8 - 27

Studia 2021
2021Oldal: 120

Sorozat, folyóiratÓszövetség, Újszövetség, Rendszeres teológia, Egyháztörténet, Egyéb, Teológia (általános)

Református Szemle 115.6 (2022)
Adorjáni Zoltán2022Oldal: 708--709

KöszöntésEgyébKároli Gáspár-díj

Református Szemle 115.6 (2022)
Ősz Sándor Előd2022Oldal: 705--707

LaudatioEgyébKároli Gáspár-díj, publikációs tevékenység

Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Csaba2022Oldal: 704--704

KözleményEgyébKároli Gáspár-díj

Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Béla2022Oldal: 701--703

Recenzió, kritikaEgyéb, Teológia (általános)

Református Szemle 115.6 (2022)
Balogh Béla2022Oldal: 696--700

Recenzió, kritikaEgyéb, Teológia (általános)

Református Szemle 115.6 (2022)
Éles Éva2022Oldal: 689--695

Recenzió, kritikaGyakorlati teológiahomiletika, igehirdetés (prédikáció)

Református Szemle 115.6 (2022)
Kerékgyártó Imola Orsolya2022Oldal: 674--686

Ez az írás a 125 éve született Járosi Andor kolozsvári evangélikus lelkész-esperes munkásságának egyházi és társadalmi életre vonatkozó hatásait foglalja össze. Az ő nevéhez fűződik az erdélyi evangélikus egyház liturgiai reformja, amely több mint húsz évet ölel fel, míg végre egyöntetű határozat születik arra nézve, hogy a megújított liturgia kivétel nélkül, mindenhol bevezetésre kerüljön.

Alkalmi megemlékezésGyakorlati teológia, EgyháztörténetRomániai Evangélikus-Lutheránus Egyház, evangélikus liturgia, liturgiai reform

Református Szemle 115.6 (2022)
Rezi Elek2022Oldal: 656--673

A tanulmány Tavaszy Sándor azon írásait, beszámolóit tekinti át az unitáriusokról, amelyek a Református Szemle, Az Út református folyóiratokban és a korabeli erdélyi sajtóban jelentek meg, és Tavaszy írásainak három területét vizsgálja: 1. beszámolói az unitárius egyházi eseményekről (püspökbeiktatás, évforduló); 2. unitárius személyek (Brassai Sámuel, Orbán Balázs); 3. kölcsönös könyvismertetések (Tavaszy könyveinek ismertetései az unitáriusok által és az unitárius könyvek ismertetései Tavaszy által). Konklúzió: ezek az írások írások, beszámolók a két világháború közötti nehéz időkben…

SzaktanulmányRendszeres teológia, Egyháztörténetunitárius egyház, magyar egyházak Romániában, ökumené

Református Szemle 115.6 (2022)
Nagy Eszter2022Oldal: 642--655

Rolf Theobold könyvének központi kérdése: hogyan tudunk a rendelkezésre álló idő rövidsége ellenére olyan lelkipásztori beszélgetéseket folytatni, amelyek célja a problémák megoldása? A rövid távú lelkigondozás gyakorlatával kapcsolatos másik igazság az, hogy minden út az első lépés megtételével kezdődik. Sem a tanácsadó, sem a tanácskérő nem várhat azonnali megoldást minden gondra. A megoldás felé vezető úton szükség van egy kezdeti impulzusra, ezért a hangsúly nem az azonnali gyógyulásra, hanem a bátorítás és támogatás azonnali szavára kerül. Gunther Schmidt szerint a megoldáshoz vezető…

Kutatási összefoglalóGyakorlati teológia, Egyéb, Spiritualitás lelkigondozás, rendszerszemlélet, rövidtávú lelkigondozás

Református Szemle 115.6 (2022)
Karasszon Dezső2022Oldal: 615--641

Közismert, hogy Huszár Gál debreceni énekeskönyve (1560/61) a 16. századi magyar református istentiszteleti éneklés gazdag, kottás dallamközlései révén is megkerülhetetlen forrása. Most úgynevezett rubrikái, rövid, vagyis itt-ott hosszabb liturgikus utasításai kerülnek a vizsgálat középpontjába, amelyek egyrészt kirajzolják a korabeli istentisztelet lefolyását, másrészt tapinthatóvá teszik az egymást követő liturgikus pillanatok mind teológiai, mind érzelmi-poétikai értelemben vett tartalmát. Segítségükkel lehetővé válik az énekek istentiszteleti műfajok szerinti csoportosítása is. A…

SzaktanulmányGyakorlati teológia, Egyháztörténetegyházi éneklés, református liturgia, Huszár Gál

Református Szemle 115.6 (2022)
Kovács Kristián2022Oldal: 599--614

Qohelet könyve már csak a címe miatt és kíváncsiságot ébreszt az olvasóban. A LXX fordítása miatt a modern nyelvű bibliafordításokban is a LXX-hagyomány folytatódik (Prédikátor, Preacher/Ecclesiastes, Der Prediger). Viszont feltűnő, hogy a Qohelet megnevezés majdhogynem csak a könyvet nyitó és záró keretekben olvasható, ahol is fiktív életrajzi adatokkal bővült. A könyben, csak 1-szer fordul elő, ahol is a kommentárirodalom inkább egy beillesztett magyarázó jegyzetet vél felfedezni benne. A Qohelet-kommentárok fő feladata a Qohelet névszó fordításának és értelmezésének megkísérlése. Jelen…

SzaktanulmányÓszövetségbölcsességirodalom, Prédikátor könyvePrédikátor

Református Szemle 115.6 (2022)
2022Oldal: 599--709

Series, JournalVaria, General theology