Publication

# Cím Szerző Év Szakterület Oldal Oldal
1 Tartalomjegyzék Kozma Zsolt 1996 Egyéb, Teológia (általános) 429 429
2 Juhász István (1915-1984) Buzogány Dezső 1996 Egyháztörténet 402 428
3 Nagy András (1899-1974) Kozma Zsolt 1996 Ószövetség 383 401
4 Maksay Albert (1897-1971) Geréb Zsolt 1996 Újszövetség 369 382
5 Nagy Géza (1887-1971) Balogh Béla 1996 Egyháztörténet 337 368
6 Gönczy Lajos (1889-1986) Molnár János Gyakorlati teológia
7 Imre Lajos (1888-1974) Adorjáni Zoltán 1996 Gyakorlati teológia 235 276
8 Makkai Sándor (1890-1951) Adorjáni Zoltán 1996 Gyakorlati teológia 206 234
9 Vallomások Révész Imre Egyháztörténet
10 Málnási Bartók György (1882-1970) Gaal György 1996 Egyháztörténet 137 179
11 Ravasz László (1882-1975) Kelemen Attila 1996 Gyakorlati teológia 105 136
12 Nagy Károly (1868-1926) Hoop Froukje de 1996 Egyháztörténet 90 104
13 Pokoly József (1866-1933) Gálfy Zoltán 1996 Egyháztörténet 79 89
14 Kecskeméthy István (1864-1938) Molnár János 1996 Ószövetség, Újszövetség 65 78
15 Molnár Albert (1849-1901) Kelemen Attila 1996 Gyakorlati teológia 54 64
16 Kenessey Béla (1858-1918) Kozma Zsolt 1996 Ószövetség, Újszövetség, Egyháztörténet 29 53
17 A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története Buzogány Dezső 1996 Egyháztörténet 5 28
18 Leuenbergi Konkordia Név Nélkül 2023 Rendszeres teológia, Egyháztörténet 662 668
19 Református Szemle CXVI. évfolyam, 2023 Név Nélkül 2023 Egyéb, Teológia (általános) 669 672
20 Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve Balogh Csaba 2023 Egyéb, Egyéb 650 651
21 Ötvenéves a Leuenbergi Konkordia Kató Szabolcs Ferencz 2023 Rendszeres teológia, Egyháztörténet 659 661
22 Rektori tanévnyitó beszéd Kovács Sándor 2023 Egyéb, Egyéb 652 658
23 Fabiny Tibor: Túl a literalizmuson. Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról Nagy Norbert 2023 Ószövetség, Újszövetség, Rendszeres teológia 642 649
24 Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák kézikönyve Órigenésztől napjainkig Nagy Norbert 2023 Ószövetség, Újszövetség, Rendszeres teológia 635 641
25 Az elveszett pásztor Sógor Árpád 2023 Egyéb, Spiritualitás 625 634
26 A bővölködés-teológia észak-amerikai kezdetei, jellemzői és utóélete Dél-Koreában, David Yonggi Cho A negyedik dimenzió című könyvének tükrében Lőrinczy Petra 2023 Rendszeres teológia, Egyháztörténet 582 608
27 A kolozsvári kollégium etikai kódexe 1786-ból Kolumbán Vilmos József 2023 Egyháztörténet 609 624
28 Hol vagy, új ég és új föld? Éles Éva 2023 Újszövetség 557 581
29 Református Szemle 116.6 2023 Egyéb, Teológia (általános) 557 672
30 A konferencia programja Név Nélkül 2023 Egyéb, Egyéb 363 364
31 A kötet szerzői Név Nélkül 2023 Egyéb 359 362
32 Lectori salutem! Visky Sándor Béla 2023 Egyéb 8 11
33 „Isten halott.” De mi van az emberrel? Vitus-Bulbuk István 2023 Rendszeres teológia 330 342
34 Népegyházi interpretációk az erdélyi református egyházban Péntek-Gyimesi András 2023 Rendszeres teológia, Egyéb, Vallásszociológia 282 290
35 A gondolkodás filozófiai és teológiai felelőssége. Böhm és Tavaszy filozófiája Ungvári Zrínyi Imre 2023 Rendszeres teológia 316 329
36 „Parasztteológia” – Találkozási pontok a keresztyén hit és a földműves élet határán Debreczeni István 2023 Rendszeres teológia 158 172
37 A „russzkij mir” mint az Ukrajna elleni háború ideológiai alapja és annak ortodox kritikája Zamfir Korinna 2023 Rendszeres teológia 343 358
38 A kapcsolati teológia lehetőségei Tódor Csaba 2023 Rendszeres teológia 291 315
39 Ady Endre esete a kolozsvári „esztétikusokkal” Pethő Sándor 2023 Egyháztörténet, Egyéb, Egyéb 260 281
40 Menedzsmentvezetés és reformátori egyházkormányzás Herbály Eszter 2023 Rendszeres teológia 185 200