Publikációk

# Cím Szerző Év Szakterület Oldal
1 A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái Kurta József Tibor 2022 Church history 45 -- 53
2 „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” Kurta József Tibor 2022 Church history 15 -- 29
3 Acta Universitatis Christianae Partiensis - Studia Culturale 4.1 2022 Varia 1 -- 86
4 Visky Sándor Béla laudációja Hodossy-Takács Előd 2022 Varia, Other 353 -- 354
5 Visky Sándor Béla aranygyűrűs teológiai doktor Balogh Csaba 2022 Varia, Other 353 -- 353
6 Krokodil-hála Szabó Gabriella 2022 Varia, Other 350 -- 352
7 Rektori tanévzáró beszéd Kolumbán Vilmos József 2022 Varia, Other 343 -- 350
8 Ballagási búcsúbeszéd Ambrus Mózes 2022 Varia, Other 340 -- 342
9 A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye Balogh Csaba 2022 Varia, Other 338 -- 339
10 Pálfi József: „Uraim! Sursum corda! Fel a szívekkel!” Sulyok István, akinek volt világképe Királyhágómellékről – kismonográfia. Királyhágómelléki egyház(kerület)történet, a püspöki jelentések (1926–1941) tükrében Kulcsár Árpád 2022 Church history 336 -- 337
11 Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára Kulcsár Árpád 2022 Church history 332 -- 335
12 Jézus-mintázatok a népmesékben Bálint Péter 2022 Varia, Other 306 -- 331
13 Gondolatok a keresztyén kegyesség megértéséhez a szerzetességtől a pietizmusig Borsi Attila János 2022 Practical theology, Varia, Spirituality 280 -- 305
14 A bibliai szöveg jelentősége az új homiletika térnyerésében Éles Éva 2022 Practical theology 265 -- 279
15 הבל – vanitas-parafrázisok a Qohelet könyvében Kovács Krisztián 2022 Old Testament 247 -- 264
16 Református Szemle 115.4 2022 Varia 247 -- 354
17 Michael Welker: Isten Lelke. A Szentlélek teológiája Geréb Zsolt 2022 Systematic theology 352 -- 355
18 Csorba Dávid (szerk.): Vértelen ellenreformáció Oláh Róbert 2022 Church history 355 -- 362
19 Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően Ambrus Mózes 2022 Church history 329 -- 351
20 Jézus-mintázatok a népmesékben Bálint Péter 2022 Systematic theology, Varia, Other 281 -- 328
21 A kritikus kritikusai Kulcsár Árpád 2022 Practical theology 259 -- 280
22 Rejtélyes találkozások Éles Éva 2022 New Testament 247 -- 258
23 Református Szemle 115.3 2022 Varia 247 -- 362
24 Suffering and doing good Éles Éva 2021 New Testament 67
25 Névmutató Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid 2022 Varia, Other 241 -- 250
26 „Az táncz nincsen hitből” Kavecsánszki Máté 2022 Varia, Other 221 -- 239
27 Vízkereszt utáni első vasárnap Kelemen Fruzsina 2022 Varia, Other 205 -- 219
28 Végidő-számítások Bornemisza Péter prédikációiban Sebestyén Ádám 2022 Varia, Other 185 -- 203
29 „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” Maczák Ibolya 2022 Varia, Other 175 -- 184
30 Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség Varga Benjámin 2022 Varia, Other 19 -- 174
31 Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében Lenyó Orsolya 2022 Varia, Other 123 -- 158
32 Prédikáció és fegyelmezetlenség Szigeti Molnár Dávid 2022 Varia, Other 101 -- 122
33 A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban Simon József 2022 Varia, Other 87 -- 100
34 „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” Varga Réka 2022 Varia, Other 77 -- 86
35 Dávid Ferenc, a prédikátor Kovács Sándor 2022 Church history, Varia, Other 63 -- 75
36 Egy ismeretlen ismerős Lovas Borbála 2022 Varia, Other 27 -- 61
37 Unitárius szövegek a prédikációról Balázs Mihály 2022 Varia, Other 9 -- 26
38 Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid 2022 Church history, Varia, Other 254
39 Hálaszavak Adorjáni Zoltán 2022 Varia, Other 220 -- 222
40 Az Írás bűvöletében Balogh Csaba 2022 Old Testament, New Testament, Varia, General theology 216 -- 220
41 A 65 évet betöltött Adorjáni Zoltán köszöntése Kolumbán Vilmos József 2022 Varia, General theology 213 -- 216
42 Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei Kulcsár Árpád 2022 Church history 206 -- 212
43 Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád Fekete Károly 2022 Church history 204 -- 206
44 Kovács Ábrahám (szerk.): Revival, Renewal and Awakenings in Central European Protestant Churches Lucski Márta 2022 Church history, Varia, General theology 201 -- 203
45 Ronald Hendel – Jan Joosten: How Old Is The Hebrew Bible? Bíró Beatrix 2022 Old Testament 186 -- 200
46 Világossággá lett sötétség Visky Sándor Béla 2022 Varia, Other 183 -- 186
47 Közigazgatás a 16. századi református egyházban IV Buzogány Dezső 2022 Church history 173 -- 182
48 Pró és kontra a szürke zónában Lőrinczy Petra 2022 Systematic theology, General theology, Sociology of religion 136 -- 172