Virginás Ervin

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 1 Összesen: 1

2022

Minden időben íródik történelem, mert az időnek mindig valamilyen sajátos célja van. Az időt fontossá teszi tartalma, a benne rejlő lehetőségek sokasága. Igaz az is, hogy aki megfeledkezik múltjáról, annak átgondolásáról és a múlt értékeinek feldolgozásáról, jövőt készítő értékeiről, az ma elveszítheti a jövőt, annak elértéktelenedhetik az evangélium ereje, az egyház létezése. 

A dolgozatom tartalmát az 1822. évi Generális zsinat jegyzőkönyvének anyaga képezi. A zsinatot Zabolán hívták össze június 16-án, Bodola János püspök vezetése alatt. Összesen 117 napirendi pont került tárgyalásra. A jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy a zsinati ülésnek egyik fontos elemét képezte az istentiszteleti rendtartás. Ennek keretében a jegyzőkönyvben részletes leírást kapunk, az igehirdető személyéről, ezen felül a textusról illetve az igehirdetés témájáról. A jegyzőkönyv a zsinat szerkezeti felépítésével kezdődik, majd néhány fegyelmi ügy bemutatása után rátér a már említett válóperekre. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a jegyzőkönyv korabeli sajátosságainak kiemeléséhez szükség volt bemutatni a 19. századeleji helyzetképet és annak egyháztörténeti vonatkozásait. Az általam átírt jegyzőkönyv nagy részét a válóperek alkotják, ezért is volt szükséges a dolgozat második fejezetében a házasságkötések, illetve válások ügyével foglalkozni. Ezt a logikát követi a harmadik fejezet is.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2022Supervisor: Kolumbán Vilmos József