Dinka Levente

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 1 Összesen: 1

2023

A dolgozatom témája a Brassóban kiadott magyar evangélikus káték a 18-19. században. A dolgozat célja, hogy felkutassa, összesítse az idők folyamán már feledésbe merült brassói magyar evangélikus kátékról rendelkezésre álló adatokat, valamint, hogy a dolgozat eredményeinek népszerűsítése révén visszahozza a köztudatba az erdélyi magyar evangélikus vallásos irodalomnak ezeket a példáit. Kutatásomhoz szükség volt levéltári kutatómunkára, valamint különböző szakirodalom elolvasására és feldolgozására is (egyháztörténet, teológiatörténet, liturgika, kateketika). Kutatásom célcsoportjához tartoznak mindazok, akik érdeklődnek az erdélyi magyar evangélikus egyháztörténelem, a katekizmus kialakulása és magyar területen való elterjedése, valamint az erdélyi magyar evangélikus vallásos irodalom iránt. A dolgozatomban röviden áttekintem a katekizmus történetét, bővebben tárgyalva Luther katekizmusait, majd a brassói magyar evangélikus káték közül Koszta József katekizmusát, aki a badeni katekizmusok alapján írta meg művét. Kutatásom során, arra a következtetésre jutottam, hogy a 18-19. században igényes, a korabeli teológiai irányzatok hatását tükröző, de a lutheri teológia megőrzésére törekvő katekizmusok keletkeztek Brassóban, melyekre még mindig érdemes emlékezni.

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2023Supervisor: Kolumbán Vilmos József