Veress Eszter-Orsolya

Szerzői tartalom

Rácsnézet | Táblanézet
Megjelenített bejegyzés: 1 - 2 Összesen: 2

2022

Az erdélyi református egyháztörténeti kutatás elengedhetetlen része a rendelkezésre álló elsődleges források, ezek között pedig az elmúlt századok generális zsinati jegyzőkönyveinek ismerete. Az erre néző forrásfeltáró munka, a 19. századi események feltérképezése tekintetében folyamatban van, ennek a folyamatnak része a jelen dolgozat is. A dolgozat célkitűzése, az egyelőre rendelkezésre álló szakirodalom tekintetében kevésbé ismertnek mondható időszak, a 19. század első évtizedében történtek elemzése és feldolgozása, különös tekintettel az 1810–1811. évi generális zsinatokra. A jegyzőkönyvek digitalizálása és rövid elemzése mellett, olyan kérdések kerülnek megválaszolásra, mint például, hogy milyen úton jutott el az egyház a ma is ismert konfirmáció első formájának bevezetéséhez; hogyan és miből éltek a lelkészek, iskolamesterek ebben az időszakban; milyen jelentősége van egyes egyházi tisztségeknek, vagy akár, hogy hogyan is működik évszázadok óta az Erdélyi Református Egyház. Mindezen témák egy-egy részlete elénk tárul az elsődleges forrásokból, viszont annak érdekében, hogy teljesebb képet alkothassunk az említésre kerülő eseményekről, azokat leíró további szakirodalomra fókuszáltunk. E tekintetben az egyes határozatokban felmerülő események tágabb kontextusba helyezése által ismerkedhetünk meg azokkal. Számomra nagy segítséget jelentett a már kiadott, erről az időszakról szóló tanulmányok ismerete, így bízom abban, hogy hasonló segítségként szolgálhat jelen dolgozat is a további egyháztörténeti munkában, bővítheti azt. Így annak fellapozása hasznos lehet mindazok számára, akik akár ismereteik bővítésére, és egy gazdag időszak eseményeinek megismerésére vágynak, ahogyan azok számára is, akik tudományos munkásságukban a felmerülő témák egyes szempontjainak ismeretében kívánnak tovább dolgozni.

SzakdolgozatMA Szakdolgozat2022Supervisor: Kolumbán Vilmos József

2019

SzakdolgozatBA Szakdolgozat2019Supervisor: Kolumbán Vilmos József