családtörténet

Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban

A családrekonstitúció módszerét használó mikroregionális történeti kutatás tehát, a 18–19. század időszakára és az állami anyakönyvezés előtti időszak anyakönyvi adathalmazaira összpontosít és teszi alkalmassá a történeti demográfiai vizsgálatra.