Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Kovács Ábrahám

Dr. Kovács Ábrahám (Gyula, 1971) a Selye János Egyetem Református Teológia Karának egyetemi tanára és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatika Tanszékének egyetemi docense rendszeres teológus, történész és vallástörténész

Koncz-Vágási Katalin

Dr. Koncz-Vágási Katalin református lelkész és vallástanár. Teológiai tanulmányait Debrecenben, Münsterben, Halléban és Zürichben végezte. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskoláján szerzett doktori címet. Kutatási területe: Haggeus próféta könyve. Lelkipásztori szolgálatot a Besztereci és a Gégényi Református Egyházközségekben végez.

Fazakas Sándor

Dr. Dr. hc. Fazakas Sándor 1965-ben született Marosvásárhelyen. Teológiai tanulmányait Kolozsváron, Nagyszebenben, Debrecenben és Münsterben végezte. 1991-ben szerzett református lelkészi oklevelet. 1992-től folyamatosan lelkész Milota, majd Hosszúpályi egyházközségekben. 1997-től Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) szociáletikai és egyházszociológiai tanszékének tanára. Doktori fokozatot 1999-ben, habilitációs oklevelet 2003- ban szerzett a hittudományok területén. 2004. szept. 1-jétől kinevezett egyetemi tanár.

Baráth Béla Levente

Dr. Baráth Béla Levente (Debrecen, 1971) teológus-történész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) professzora. 1996-ban a Debreceni Református Theologiai Akadémián kapott teológus diplomát, 1996/97-ben segédlelkész volt Sárospatakon, majd a DRHE egyháztörténeti tanszékének és kutatóintézetének munkatársa lett. 1999-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen középiskolai történelemtanári, 2001-ben a DRHE-en vallástanári oklevelet kapott. 2004-ben szerzett PhD fokozatot és 2011-ben habilitált.

Ledán M. István

Ledán M. István (Sepsiszentgyörgy, 1975) református lelkipásztor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytatott teológiai tanulmányokat (1995–2000). 2018-ban abszolvált a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskolájában. Kutatási területe: az ógörög sírfeliratok vizsgálata az újszövetségi eszkatológia vonatkozásában.