Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár

Fekete Csaba

Fekete Csaba (Gacsály, 1940) a Debreceni Református Gimnáziumban (1954–1958;az érettségivel együtt kántori oklevelet is szerzett), a De breceni Theológiai Akadémián (1959–1964) és Skóciában (Trinity College, Glasgow, 1969) végezte tanulmányait. Könyvtárosi dip-lomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett (1979). Kápláni vizsgája után a Tiszán-túli Református Egyházkerületi és KollégiumiNagykönyvtármunkatársa volt. PhD-fokoza tá t a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte (2003).