Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve

Digitised by PTI
On