Magyar Unitárius Egyház Levéltára

Molnár Lehel

Molnár Lehel (Székelykersztúr, 1968) Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán szerzett lelkészi oklevelet (1990–1995). 1996 márciusától a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának vezetője. 1996–1997 között Debrecenben a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban elméleti és gyakorlati levéltárosi képzésen vett részt. 1999-ben a vargyasi zsinaton szentelték lelkésszé. 2004-től a Romániai Egyházi Levéltárosok Egyesületétnek elnöke. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának doktorandusza.