Debreceni Egyetem

Fodor László

Dr. Fodor László (Debrecen, 1972) a Debreceni Egyetem jogi karának egyetemi tanára. 1995-től kutat és oktat, elsősorban környezetjogi tárgykörökben, a történeti kutatást, s azon belül főként a családtörténetet a hobbijaként műveli. Olyan református családok történetét írta meg, mint a jenői Jeney, a kisjeszenyi Jeszenszky vagy a Szondy família, legutóbb pedig az ecsedi vár egykori tiszttartóinak eredetével foglalkozott. A Magyar Tudományos Akadémia doktora (2021), az Orszá-gos Környezetvédelmi Tanács tagja (2017-től), a Pro Futuro című jogi szakfolyóirat főszerkesztője (2011-től).

Lőrinczy Petra

Lőrinczy Petra a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Disszertációját a dél-koreai Yoidói Teljes Evangéliumi Gyülekezet történetének témájában írja. A szerző fő kutatási területe a dél-koreai protestáns keresztyénség, ezen belül pedig a pünkösdi és karizmatikus mozgalmak.