Demeter Csenge

Contributed content

2011

Dolgozatomban megvizsgálom a Jel 2-3 fejezeteit kortörténeti, biblika-teológiai és exegetikai szempontból, valamint röviden kitértem az apokaliptikus irodalom jellegzetességeire. Ezekkel a kutakodásokkal az volt a célom, hogy mélyebb betekintést nyerjek a Jel 2-3 szövegének jelentés-köreibe.

ThesisMA Szakdolgozat2011Supervisor: Geréb Zsolt

2009

ThesisBA Szakdolgozat2009Supervisor: Kállay Dezső