Orbán István Dániel

Contributed content

2011

A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyveinek tanulmányozása, átírása során betekintést szerettem volna nyerni az előző korok egyházi életébe, a gyülekezeti munka akkori nehézségeibe, a külső és belső ellentétekbe, illetve egyházam többi felekezettel és nemzetiséggel való kapcsolatába is.

ThesisMA Szakdolgozat2011Supervisor: Kolumbán Vilmos József

2009

ThesisBA Szakdolgozat2009Supervisor: Kolumbán Vilmos József