Mint alkalmas eszköz… tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

holland-magyar kapcsolatok

Type Title Year Contributor
P Research article Kaposi Sámuel 2020 Ledán M. István
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Research article Hatvan éve alakult a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat (1957–2017) 2018 Hermán János
P Research article Kuyper Ábrahám egykori látogatása Bukarestben, Budapesten és magyarra fordított műveinek 1962-es elégetése Kolozsváron 2017 Hermán János
P Report Postma Ferenc és Erdély kapcsolata 2021 Ősz Sándor Előd
P Report Erdélyi református lelkipásztorok a kommunizmus idején – holland szemmel 2013 Graaf, G. Henk van de
P Research article Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? 2018 Beek, Fopkje Ruchama van de
P Research article Hollanditis, magyaritis?! 2012 Graaf, G. Henk van de
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
P Research article A Temesvári Magyar Dalárda hágai aranyérme a férfikórusok 1928-as nemzetközi versenyén 2017 Hermán János
P Report Hollandiából Erdélybe, Erdélyből Hollandiába peregrináló teológusok találkoztak Kolozsváron 2018 Balogh Csaba
P Research article Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de
P Research article Miskotte, a magyar gyermekek holland pártfogója 2012 Hermán János
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Research article Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P Research article Útban Trianon felé 2018 Aalders, Maarten Johan
P Research article Das Stammbuch (Album Amicorum) des siebenbürgischen Studenten Sámuel B. Köpeczi, angelegt während seiner Studienzeit an der friesischen Universität in Franeker (1770–1772) 2021 Postma Ferenc

hollandiai református egyházak

Type Title Year Contributor
P Egység az egyházban: ajándék és feladat 2006 Sawyer, Frank
P Research article Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de

hollandiai vendéghallgatók

Type Title Year Contributor
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
I Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
I Ida Eldering vizsgázik
P Report Erdélyi református lelkipásztorok a kommunizmus idején – holland szemmel 2013 Graaf, G. Henk van de
P Research article Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
I Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele

Németalföldi Románia-Tanács Alapítvány

Type Title Year Contributor
P Research article Mint alkalmas eszköz… 2021 Graaf, G. Henk van de