Kulcsar Brigitta-Noémi

Contributed content

2022

Dolgozatunk kiindulópontjaként megvizsgáltuk azt a kort, amelynek szabályai, eszméi és rendelkezései befolyásolták az általunk feldolgozott szövegekben említésre kerülő eseményeket, ti.  II. József uralkodásának a korát. Ezután szó esik az egyházmegye kialakulásának történetéről, arról, hogy a 16-17. századok során megnövekedett református gyülekezeteknek a száma hogyan vezetett a Kolozs és Torda vármegyékhez tartozó gyülekezetek kiválásához és ezzel magának a Görgényi egyházmegyének a megalakulásához. Ezt követően beszélünk magáról az esperesi vizitációnak a kialakulásáról, rendszeréről, szabályzatairól, a Vizitáció intézményén belül jelen levő különböző tisztségekről és az ezen tisztségeket betöltő személyek feladatköréről is. Igyekeztünk sorra megvizsgálni a Vizitáció gyülekezetekben tett adminisztratív, gazdasági illetve oktatással és fegyelmi ügyekkel kapcsolatos rendelkezéseit is. Milyen fegyelmi ügyek jelentek meg az adott gyülekezetekben? Milyen volt a viszony az anya és leányegyházközségek között? Hogyan zajlott az iskolai oktatás? Mennyire voltak nyitottak a szülők arra, hogy gyermekeiket oktassák? Milyen volt a gyülekezetek egyháztőkéjének forgalma? Milyen építkezéseket és renoválásokat végeztek a különböző gyülekezetekben? Válaszként a feltett kérdésekre elmondhatjuk, hogy a 19. század elején a Görgényi Református Egyházmegye életében a Vizitáció intézménye nagy jelentőséggel bírt. Feladata volt ellenőrizni, hogy a gyülekezet megfelelően végzi-e a református egyház törvényei által ráruházott feladatát. Ugyanakkor annak érdekében is mindent megtett, hogy a felmerülő különféle gyülekezeti problémákat minél gördülékenyebben oldódjanak meg.

ThesisBA Szakdolgozat2022Supervisor: Buzogány Dezső