A Görgényi Református Egyházmegye 1807-es évének vizitációs jegyzőkönyve (I)

Contributor

A dolgozat segítségével betekintést nyerhettünk a 19. század elejének református egyháztörténetébe. A 19. századi református egyház élete korántsem volt olyan problémamentes, ahogyan azt gondolnánk. Legnagyobb problémát a katolikus egyházzal szembeni küzdelem okozta, ugyanis ez utóbbi minden lehetséges követ megmozgatott az előbbi elnyomásának érdekében – különösen a II. József uralkodása előtti időszakban. II. József trónralépésével a 19. századi reformátusok helyzete bizonyos fokú jobbulást mutat, azonban teljes vallásszabadságról itt még korántsem beszélhetünk. Továbbra is kisebbségben és elnyomásban éltek, azonban az uralkodó által bevezetett rendeletek korlátozták valamilyen szinten ezen visszaszorítások mértékét. 

Ez a dolgozat továbbá megvizsgálja a Görgényi Református Egyházmegye életét, melynek során fény derült az egyházmegyében jelenlévő gyülekezetek, lelkészek, különböző tisztségek feladatköreinek bemutatására. Ugyanakkor szembesülhettünk az görgényi egyházmegye megalakulására, lélekszámára, valamint az egyházmegyében jelenlévő anya- és leányegyházközségek viszonyára kitekintő információkkal, számadatokkal, statisztikákkal. 

Végül az esperesi vizitáció, valamint ezen vizitáció 1807. évi jegyzőkönyvének szövege, szövegének feldolgozása került terítékre. A szövegek vizsgálása kapcsán konkrét élethelyzetekkel, problémákkal, válóperekkel, valamint az ezekre válaszképpen megszülető határozatokkal találkozhattunk.