Cu devotament tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

szolgálat

Type Title Year Contributor
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Research article Cu devotament 2023 Kállay Dezső

Pál apostol

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Pál apostol areopágoszi beszéde 2014 Zsizsmann Endre
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
P Research article Cu devotament 2023 Kállay Dezső
P Research article Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Research article Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata 2013 Koppándi Botond Péter
P Research article „…az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem…” (Gal 1,1–2,10) 2019 Adorjáni Zoltán
P Research article The Ministry of Teachers in the Early Church in the Light of the New Testament 2021 Geréb Zsolt
T BA Szakdolgozat Onezimusz, a szokott rabszolga 2001 Tatár János
P Research article Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Research article Pál, a hozzánk hasonló 2022 Balogh Péter

páli levelek

Type Title Year Contributor
P Research article Cu devotament 2023 Kállay Dezső

páli teológia

Type Title Year Contributor
P Research article Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Research article Cu devotament 2023 Kállay Dezső
T MA Szakdolgozat A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
T MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel