Az erdélyi református egyház története

Subtitle
1556—1604
Contributor

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Bibliographic reference

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. 1556—1604. Az erdélyi református egyház története 1. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa 1904