Az erdélyi református egyház története

Subtitle
Első korszak. A nemzeti fejedelmek kora. 1605—1690
Contributor

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Első korszak. A nemzeti fejedelmek kora. 1605—1690. Az erdélyi református egyház története 2.