Az erdélyi református egyház története

Subtitle
Második korszak. Erdély a Habsburgházi királyok fennhatósága alatt. 1690—1881
Contributor

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Második korszak. Erdély a Habsburgházi királyok fennhatósága alatt. 1690—1881. Az erdélyi református egyház története 3.