Az erdélyi református egyház története

Subtitle
Az egyházi intézmények története. Második korszak
Contributor

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Az egyházi intézmények története. Második korszak. Az erdélyi református egyház története 5.