Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője .