Az erdélyi román reformáció kátéirodalma

Contributor

A román reformáció kérdésével, gyakorló-lelkipásztori és vallás-tanító-lelkészi súlyos elfoglaltságom mellett, éveken át foglalkoztam. Közben a kérdés összefoglalása és tisztázása érdekében komoly munkák jelentek meg, de ezek dacára sem tartottam feleslegesnek jelen dolgozatomat elkészíteni és közreadni.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Mózes András: Az erdélyi román reformáció kátéirodalma.