Teológiánk története évszámokban (1622–1959)

Az erdélyi református lelkészképzés történetének rövid, évszámokhoz kötött összefoglalója.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Kolumbán Vilmos József: Teológiánk története évszámokban (1622–1959). In: Az Út 28.2 (2002), 84--91