A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai

Contributor

A Heidelbergi Káté a magyar reformátusok között kezdettől fogva kettős funkciót töltött be: egyrészt hitvallás, konfesszió volt, másrészt – mint a neve is mutatja – katekizmusként elsősorban az ifjúság hitbeli nevelésében játszott szerepet.

Bibliographic reference

Szűcs Ferenc: A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai. In: Az Út 30.1 (2004), 21--29