Az Út 30.1

Kelemen Attila(3--4)

Meditation, sermonVaria, Spiritualityhúsvét, húsvéti konceptusJohn 20.29
Pásztori-Kupán István(5--18)

Jelen tanulmány nem kizárólag a teológiában jártas olvasóközönséget óhajtja megcélozni, hanem azokat is, akiket a fenti téma akár történelmi, akár művelődési, netán érzelmi vagy más szempontból érdekel.

Short noteAntiquityszkíták
Tunyogi Lehel(19--20)

Az általánosan elterjedt exegetikai alapállás a szöveg és értelmezője között, a kettő közötti viszonyulás az utóbbi felől az előbbi felé való hermeneutikai közelítés.

New Testament
Szűcs Ferenc(21--29)

A Heidelbergi Káté a magyar reformátusok között kezdettől fogva kettős funkciót töltött be: egyrészt hitvallás, konfesszió volt, másrészt – mint a neve is mutatja – katekizmusként elsősorban az ifjúság hitbeli nevelésében játszott szerepet.

Systematic theology
Név Nélkül(30--31)

A liturgiai bizottság tárgyalta és további megbeszélésre javasolja az egyszerű igehirdetéses (homíliás) istentisztelet és a püspök beiktatása istentiszteletének kérdéseit.

püspök beiktatása
Vörös Éva(32--37)

Szubjektív beszámoló a mérai gyülekezetben eltöltött legációról.

EssayMérai Református Egyházközség, legáció
Keresztes Dániel, Hamarkay Ede, Ajvári Ábel(38--46)

A kilencvenes évek második felére a független Horvátország területi integritása még nem állt helyre, a háborús állapot a mindennapokban egyre inkább háttérbe szorult. Szabadabbá vált a mozgás a független területek (pl. Eszék), az anyaország és a még mindig megszállt, de már ENSZ ellenőrzés alá vont területek között. Ismertté vált, hogy mely területek kerülnek Horvátországhoz, hogy milyen ütemben és milyen értékek alapján történik a rendeződés. Ez az egyházon belül is lehetővé tette a hosszabb távú tervezést.

Church historyHorvátország, zsinat, ENSZ, szentlászlói református templom
Név Nélkül(47--48)

Nyelvhelyesség
A metaforán alapuló nyelvi kép tömörré, színessé teszi beszédünket, írásunkat.

Essay
Név Nélkül(49--54)

Announcement