A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház

A kilencvenes évek második felére a független Horvátország területi integritása még nem állt helyre, a háborús állapot a mindennapokban egyre inkább háttérbe szorult. Szabadabbá vált a mozgás a független területek (pl. Eszék), az anyaország és a még mindig megszállt, de már ENSZ ellenőrzés alá vont területek között. Ismertté vált, hogy mely területek kerülnek Horvátországhoz, hogy milyen ütemben és milyen értékek alapján történik a rendeződés. Ez az egyházon belül is lehetővé tette a hosszabb távú tervezést.

Bibliographic reference

Keresztes Dániel, Hamarkay Ede, Ajvári Ábel: A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház. In: Az Út 30.1 (2004), 38--46