Az 1956-os magyar forradalom előtt, alatt és után a kolozsvári Protestáns Teológián

Contributor

Az 1956-os magyar forradalom erdélyi hatását feldolgozó történelmi munkák1 alapján ma már eléggé ismert, hogy 1956 őszén Romániában is az egyetemi ifjúság volt az, amely a legközvetlenebbül és a legnyíltabban fejezte ki együttérzését a forradalommal. A kolozsvári, temesvári, bukaresti megnyilvánulások természetesek voltak, hiszen minden forradalmi megmozdulásra az ifjúság reagál a legnyíltabban és a legkedvezőbben. Ez esetben azonban volt két olyan tényező, amelyek – nemcsak a kolozsvári Protestáns Teológián, hanem általában – az ifjúság egész magatartását befolyásolták.

Bibliographic reference

Dávid Gyula: Az 1956-os magyar forradalom előtt, alatt és után a kolozsvári Protestáns Teológián. In: Református Szemle 101.2 (2008), 192--204