Az igehirdetés közösségteremtő ereje

Subtitle
(Vázlat presbiteri konferenciára)
Contributor
Kozma Zsolt: Az igehirdetés közösségteremtő ereje. (Vázlat presbiteri konferenciára). In: Kozma Zsolt (ed.): Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. (2012), 133--136