Az Evangélikus–Lutheránus Egyház hiteles helytállása és vesztesége Brandenburg- Poroszországban és Németországban

Mire gondolunk, amikor ezt mondjuk: „evangélikus”? Először is különbséget kell tennünk az elnevezés német és szlovák szóhasználata között. A magyar és a szlovák nyelvhasználat szerint világos, hogy az „evangélikus” egyet jelent a „lutheránus”-sal.

Bibliographic reference

Burmeister, Johannes-Christian: Az Evangélikus–Lutheránus Egyház hiteles helytállása és vesztesége Brandenburg- Poroszországban és Németországban. In: Református Szemle 106.2 (2013), 179--207