Karl Barth hatása az erdélyi biblikus teológiára

Contributor

A Kolozsvári Protestáns Teológia fennállásának 100. évfordulója alkalmára a teológia akkori tanárai feldolgozták az erdélyi református lelkészképzés kolozsvári történetének első ötven esztendejét, és ebből tudományos értékű, egyház- és teológiatörténeti jellegű kötetet állítottak össze.

Bibliographic reference

Bekő István Márton: Karl Barth hatása az erdélyi biblikus teológiára. In: Református Szemle 106.6 (2013), 595--609