Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához

Contributor

Az 1895 őszén felavatott kolozsvári új intézmény beindulását és a nagyenyedi Teológiai Akadémia végleges megszüntetését több mint két évtizedig tartó szenvedélyes vita előzte meg. Ennek végkifejlete a Szász Domokos püspök által képviselt kolozsvári, illetve Kovács Ödön teológiai professzor által irányított nagyenyedi fél között dőlt el.

Bibliographic reference

Rácz Emese: Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához. In: Református Szemle 111.5 (2018), 534--546