A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése

Contributor

Buzogány Dezső (Szederjes, Maros megye, 1957. június 30.) egyháztörténész, folyóiratunk felelős szerkesztője, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának professzora és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet társult professzora nemsokára tölti be 60 életévét. Ezért hadd álljon előttünk eddigi pályafutása és munkássága.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Adorjáni Zoltán: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110.2 (2017), 127--132

Content category