Ami a kötetből kimaradt

Subtitle
A Küküllői Református Egyházmegye parciális zsinatainak három határozata a 17. századból
Contributor

A Küküllői Református Egyházmegye 17. századi forrásai páratlan részletességgel tárják elénk az egyházi élet szereplőinek hétköznapjait, emberi mivoltukat. Dálnoki Veres Bálint és Márkusfalvi Bálint fegyelmi ügye nem múlt el nyomtalanul, legalábbis a jegyzőkönyv szerkezetét, tartalmát illetően. A személyi kapcsolatok feltárása és megismerése magyarázattal szolgálhat a lapok leragasztására, a kínos zsinati határozatok eltüntetésére.

Bibliographic reference

Ősz Sándor Előd: Ami a kötetből kimaradt. A Küküllői Református Egyházmegye parciális zsinatainak három határozata a 17. századból. In: Református Szemle 110.2 (2017), 183--186