Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Hézser Gábor: Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése. In: Református Szemle 109.4 (2016), 464--468