Református Szemle 110.6

Studium

Ledán M. István(589--618)

Ebben a tanulmányban majdnem húsz sírfeliratot1 mutatunk be a Kr. e. 4–3. és a Kr. u. 3–4. század közötti időszakból. Ez valójában csupán egy nagyon szerény mintavétel, ám még ez a szerény mintavétel is elég ahhoz, hogy ne csupán a képzetek és motívumok sokfélesége és gazdagsága lepjen meg bennünket, hanem a különféle képzetek egymás melletti és egyidejű létezése, illetve a képzetek és motívumok századokon átívelő továbbélése is.

Research articleNew Testament, AntiquityPál eszkatológiája, sírfelirat, hellenizmus, halál utáni élet, feltámadás
Visky Sándor Béla(619--631)

Ez a dolgozat a felmentés problémáját elemzi Vladimir Jankélévitch gondolkodásában. A felmentés a sértett fél azon próbálkozása, hogy a mélyen elrejtett emberi gonoszságon túl olyan külső mozzanatokat találjon, amelyek motiválhatták az elkövetőt. Az oknyomozó eltökéltségével keresi a választ az unde malum? kérdésére.

Research articleSystematic theologymegbocsátás, bűn, dualizmus, etika
Kolumbán Vilmos József(632--648)

A nemrég egyházkerületi tulajdonba visszakerült iratok között található Zilahi Sebes János és Bodola János maguk mentségére írt levele. Jelen forrásközlésünkben Zilahi Sebes János levelét adjuk közre. Hosszú, 26 oldal terjedelmű levélben védte meg Endemann könyvét, közvetve pedig magát is, és mutatott rá a vád megalapozatlanságára. Levele számos érdekességet tartalmaz. Amint az üggyel kapcsolatos iratokból és Zilahi leveléből is kiderül, az ügy kirobbanását Endemann Sámuel rendszeres teológiai tankönyve okozta.

Source editionChurch historypredesztináció, heterodoxia, protestáns ortodoxia, forrásközlés, egyházfegyelem, 17. századi egyháztörténet
Buzogány Dezső(649--658)

Ritka, hogy elődeink ilyen sok, szám szerint 4, egymástól igencsak különböző történelmi korszakot éltek át. Nekem most itt Musnai László életéről és munkásságáról kell megemlékeznem. Nem sokat kellett elmélkednem afelett, hogy miként különítsem el életének egyes korszakait, mert a történelem megtette helyettem.

Research articleChurch historyMusnai László, életrajz, teológiai professzor, kommunizmus, kommunizmus, erdélyi református egyház

Recensio

Kolumbán Vilmos József(666--671)

ReviewVaria, Othertanulmánykötet, emlékkönyv
Hermán János(671--678)

ReviewOtherkálvinizmus, Kálvin és Erdély
Bányai László(681--683)

ReviewVariafolyóirat, Kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézete

Novum

Adorjáni Zoltán(684--686)

ReportOtherSzegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, konferencia
Balogh Csaba(686--688)

ReportOthergyakornokképzés, lelkészképzés
Balogh Csaba(690--691)

ReportVaria, Otherdíszdoktor-avatás
Fekete Károly(691--693)

ReportVaria, Otherdíszdoktor-avatás
Buzogány Dezső(694--699)

ReportChurch historyegyháztörténeti kutatás, intézménytörténet
Adorjáni Zoltán(700--702)

EssayOthertartalomjegyzék