A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma

Bibliographic reference

Püsök Sarolta: A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1 (2014), 157--165