Református Szemle 114.3

Grid view | Table view | Articles preview
Éles Éva (247--266) Péter leveleinek etikai aspektusai
Bakos István (267--293) A bűn kollektív dimenziójának…
Borsi Attila János (294--303) A „Másik” koncepciója Bonhoeffernél
Viczián István (304--338) Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „…
Biró István (339--354) Egyháztörténeti pályatételek és…
Visky Sándor Béla (355--369) Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae…